Bir SAP sistem yöneticisi, her SAP sisteminin Temel bileşenlerinin ve işlevlerinin canlı çalışma sırasında doğru şekilde çalışmasını sağlar.

Basis, 3 katmanlı SAP sisteminde (resimdeki) uygulama katmanının (çekirdeği) temelini oluşturmaktadır. Bu mimarinin güncelliğini ve çalışabilirliğini sağlamak kritik öneme sahiptir, aksi takdirde SAP sistemlerinde oluşabilecek problemler ve sonucu olarak kullanıcıların ve iş sürecinin etkileneceği durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Sistem Yönetimi

 • SAP sistem performansını yönetimi
 • Mevcut ve yaklaşmakta olan sorunlar için SAP uygulamalarının izlenmesi
 • SAP Uygulamalarının Yama Yükseltmeleri (Upgrades) ve kurulumları (Installations) gerçekleştirilmesi
 • SAP Best Practices tarafından öngörülen periyodik “Kritik Görevler” uygulanması

Veritabanı Yönetimi

 • Veri tabanı yükseltmeleri (Upgrade) gerçekleştirilmesi
 • Veritabanı düzeltme eklerini (Patches) uygulanması
 • SAP sistem yenilemelerini gerçekleştilmesi (Homojen Kopyalama)
 • Veritabanını optimize etmek
 • Performans parametrelerini ayarlanması

Kullanıcı Erişim Yönetimi

 • Kullanıcı hesaplarının oluşturulması
 • Güvenlik rolleri ataması
 • Sorun incelemeleri yetkilendirmesi
 • Denetim raporları ve desteklenmesi

Taşıma Yönetimi (TMS)

 • Taşıma, (Request)
 • TMS sorun giderme
 • Client kopyalama, içe aktarımı (Import) ve dışa aktarım (export)

Arkaplan İş Yöneticisi

 • İş başarısızlığını veya tamamlanma durumunun izlenmesi
 • Arka plan işlerinin planlaması
 • Başarısız işlerin ticari etkilerini değerlendirmede